SDOO GŁUBCZYCE

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach

ul. Kolejowa 548-100  Głubczyce
powiat Głubczyce , województwo  opolskie

tel. i faks 77 485 26 94
email sdoo.glubczyce@coboru.pl
 
p.o. Dyrektora
mgr Marta Bednarczyk
 
Położenie geograficzne:
φ = 50o11´, λ = 17o50´, H = 280 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 49,92 ha, w tym płodozmian doświadczalny 44,57 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb:  pszenny bardzo dobry, pszenny dobry
Klasy bonitacji gleb: II - IVa
Średnia temperatura roczna: 8,6oC
Roczna suma opadów: 619 mm